Kontakt | 0921-138 50
Öppettider ENGLISH

Boka online nu

--

Sommarsäsongen 2021

Boendeform


Sök boende
Öppetider
Meny

Bokningsvillkor

Du är här: Start / Bokningsvillkor

Bokningsvillkor

Bokningsregler och villkor för Boden Camping & Bad AB.

Åldersgräns

För bokning gäller minimiålder om 18 år.

Viktigt att känna till

Ni får i regel disponera stugan från klockan 15.00 ankomstdagen till 11.00 avresedagen. Ni får i regel disponera campingtomten från klockan 15.00 ankomstdagen till 12.00 avresedagen. Vid händelse som ligger utanför vår kontroll förehåller vi oss rätten att flytta er till likvärdigt boende. Som uthyrare är vi på Boden Camping och Bad skyldiga att se till så ni får en skriftlig bekräftelse på er bokning och att stugan/campingtomten stämmer med beskrivningen.

Bindande beställning
När bokning har bekräftats är beställningen bindande och avbokning sker enligt villkoren för avbokning nedan.

Bokningsavgift

 

Betalning

Anmälningsavgift: Skall vara oss tillhanda inom 10 dagar efter fakturadatum. Anmälningsavgiften är 25% av bokningens totalsumma.

Slutlikvid: Skall betalas in senast 30 dagar före er ankomstdag.

Betalningspåminnelse skickas inte ut. Om ni inte betalar anmälningsavgiften, slutlikviden eller tilläggstjänster i tid så avbeställer vi din beställning.

Avbeställning

Ni kan avbeställa muntligen eller skriftligen till oss. Bekräftelse på er avbeställning sker skriftligen till er. Bokningsavgift återbetalas aldrig. Vi uppmanar alla våra gäster att se över villkoren i privata reseförsäkringar, t.ex. via er hemförsäkring eller VISA / Mastercard i de fall ni betalar online.

Avgifter i samband med avbeställning av stugor

Avbeställning tidigare än 30 dagar före ankomst:Administrationsavgift om 195 SEK + ev. bokningsavgift.

Avbeställning 30 till 15 dagar före ankomst: 50% av totalpriset.

Avbeställning 14 till 0 dagar före ankomst: 100% av totalpriset.

Vid avbruten vistelse sker ingen återbetalning.

Avgifter i samband med avbeställning av husvagnsplatser

Avbeställning tidigare än 30 dagar före ankomst:Administrationsavgift om 195 SEK+ ev. bokningsavgift.

Avbeställning 30 till 15 dagar före ankomst: 50% av totalpriset.

Avbeställning 14 till 0 dagar före ankomst: 100% av totalpriset.

Vid avbruten vistelse sker ingen återbetalning.

Era rättigheter

Om vi inte tillhandahåller stugan/campingtomten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda er en annan liknande stuga/campingtomt, har ni rätt att säga upp hyresavtalet. I stället för att säga upp hyresavtalet, kan ni begära att vi reducerar hyran. Om ni har klagomål skall dessa framföras till oss snarast möjligt. Fel, som uppstår under vistelsen, bör ni anmäla omgående så att vi kan rätta till dem. Ni har rätt att sätta någon annan i ert ställe, byta stuga/campingtomt eller hyresperiod (vid tillgång) mot en mindre avgift.

Era skyldigheter

Ni måste vårda stugan/campingtomten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Ni ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten/campingtomten och dess inventarier genom att ni eller någon annan i ert sällskap varit vårdslös. Överträdelse av rökförbud i stuga medför en saneringskostnad för er som hyresgäst från 6 000 SEK. Ni får inte använda stugan/campingtomten till något annat än vad som avtalas vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål). Ni får inte heller överlåta stugan/campingtomten till någon annan eller låta fler personer övernatta i stugan/campingtomten än vad ni uppgav vid bokningen om inte uthyraren godkänner detta. Ni måste städa stugan ordentligt före avresan enligt städinstruktionen. Om ni förbiser detta kommer vi att debitera er en avgift på 500 SEK / timmen för de timmar som det tar att städa stugan. Samma timdebitering på 500 SEK gäller även om ni bokat städ men vi anser att städbehovet är mycket omfattande och /eller att det kan liknas med flyttstäd. Ni ansvarar för att samtliga nycklar till er stuga/tomt återlämnas vid avresan, i annat fall debiteras ni kostnaden för byte av lås.

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om

 • ni eller någon i ert sällskap uppträder störande
 • ni eller någon i ert sällskap begår skadegörelse
 • stugan/tomten används för ej avsett ändamål

Om avtalet upphör att gälla på grund av ovannämnda fall måste ni och ert sällskap flytta från stugan/tomten och ni äger inte rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

Naturkatastrofer, krig, strejk mm

Både ni och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/campingtomten inte kan tillhandhållas på grund av naturkatastrof, krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten eller energitillförsel, eldsvåda eller liknande större händelse, som varken ni eller vi kan förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att återbetala er, med avdrag för den nytta ni kan ha haft av stugan/campingtomten.

Vid reklamation

Vänd er direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att era möjligheter att få rättelse kan minska om ni dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan ni vända er till Allmänna Reklamationsnämnden.

Övrigt för stugboende

I logipriset ingår inte städning, sänglinne, handdukar, barnsäng, barnstol om inte annat anges på framsidan av bekräftelsen. Utcheckning 11:00.

Allmänna ordningsföreskrifter vid Bodens Camping och Bad

 1. Uppställning av husvagn ska ske med dragkroken mot vägen. Avståndet mellan campingenheterna ska vara minst 4 meter.
 2. Husvagnar och husbilar ska ha så kallad ”lunga” eller annat förslutningskärl för avloppsvatten.
 3. Vid ankomst ska anmälan göras i receptionen. Följ noga anvisningar som ges. Om ni kommer sent på kvällen undvik onödigt buller. Avgifter betalas enligt campingplatsens anvisningar.
 4. Tältare ombeds respektera anvisat område för tält.
 5. Hastighetsbegränsningen inom campingområdet är 20 km/h.
 6. Mopedtrafik endast tillåten till och från stuga, husvagn eller tält.
 7. Hund ska hållas i band och rastas utanför campingområdet.
 8. Håll ordning inom campingplatsen, det är viktigt för den allmänna trivseln.
 9. Bollspel är endast tillåten på särskilt anordnade platser, se karta.
 10. Tänk på grannarna och håll en låg ljudnivå på dagen samt tystnad mellan 23:00-08:00.
 11. Biltvätt ska ske på anvisad plats, och får ske mellan 09:00-22:00
 12. Duschning och tvätt ska ske på anvisade platser.
 13. Avfall ska källsorteras och läggas i anvisade kärl i avfallsbodar och containers.
 14. Ni har personligen ansvar för era ägodelar.
 15. Ordningsföreskrifter och givna anvisningar ska respekteras, den som inte följer dem avvisas från området.
 16. Vid avresa ser ni till att städa upp ordentligt efter er.

Dela: Bokningsvillkor

Facebook Twitter Google Plus